Newbie Berkarya, Ingin Tampil Beda.

.

Cara Memasang Emoticon Wordpress Di Template Sang SEO

Mungkin sudah banyak yang membagikan cara memasang emoticon wordpress di blog, tapi kali ini saya ingin membagikan khusus untuk template Sang SEO buatan Kang Mousir, apakah emoticon di artikel ini hanya bisa di pasang di template sang seo ? tidak, emoticon di artikel ini bisa di pasang di semua template.

Emoticon Wordpress Untuk Blog

Mengapa saya membuat artikel ini ? karena template sang seo sering error jika memasang emoticon wordpress, namun di artikel ini saya akan membuat tutorial untuk memasang emoticon wordpress tanpa error, seperti halnya di blog saya ini, berikut tutorialnya.
Pertama-tama, silahkan letakkan kode CSS emoticon di bawah ini tepat di atas kode ]]></b:skin> atau </style>.

.emoWrap{margin:0 auto;text-align:center}
.emo,.emoKey{display:inline-block;*display:inline;vertical-align:middle}
.emoKey{width:auto;border:1px solid #ccc;background-color:white;font:normal bold 11px/normal Arial,Sans-Serif;padding:2px;margin:0 0 0 2px;color:black}

Langkah kedua adalah memasang Jquery emoticon wordpressnya, silahkan letakkan kode jquery di bawah ini tepat di atas kode </body>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Modification - Wordpress Emoticon For Blogger by Kang Mousir
// http://gplus.to/mousir - http://kang-mousir.blogspot.com
// Fix Error By Si Ryan
// http://blogsiryan.blogspot.com

var emoRange = "#comments p, div.emoWrap",
    emoMessage = "Untuk menyisipkan emoticon setidaknya Anda harus menambahkan satu spasi di awal simbol.";
(function ($) {
    $(document).ready(function () {
        function emo(emo, imgRep, emoKey) {
            $(emoRange).html(function () {
                return $(this).html().replace(/<br ?\/?>(:|;|=|\^)/ig, "<br> $1").replace(emo, " <img src='" + imgRep + "' class='emo delayLoad' alt='" + emoKey + "' />")
            })
        }
        emo(/\s:\)/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMOAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP+0AP6dAP/+k//9E///////xzMzM///6//lAAAAAAAAACH5BAEAAA4ALAAAAAAPAA8AAARb0EkZap3YVabOGRcWcAgCnIMRTEEnCCfwpqt2mHEOagoOnz+CKnADxoKFyiHHBBCSAdOiCVg8KwPZa7sVrgJZQWI8FhB2msGgwTXTWGqCXP4WBQr4wjDDstQmEQA7", ":)");
        emo(/\s:D/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/////OAP/JAP+0AP6dAP/+k//9E///x///6//lAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARZsEkJap241aUQIhcGcEkSnMQBTEBnnnC6aogpwHcAasqbB7mCCoD4wXCGSlHAbDqTANtgSh0IClACsEq9qjRaAfe6AxMYTvKXQiAU3m9ZpmKoG4YZlmU2iQAAOw==", ":D");
        emo(/\s:\(/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARYkEkZap2Y1ZXOGRcWcAgCnEMRTEEnnLCQrtrxwjGoJSZw+yeCKnDo/W4EQ+WAawKSlZ4zqAwMpieFcGU9Cb7fp04zGPwACpmKVSa43bNMxUA3DDMsC20SAQA7", ":(");
        emo(/\s:\-\o/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAP/qAEVFRQAAAP/////OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARbsEkZap24VaYQIhcWcEkCnIQRTEEnCCfwpquGmHEOagoOn7+CKnADxoKHCiLHBBSSAZzs9To9KwTgYLsVLISrQFbA7RZ2GgJhQTbTWOoC9azKVA74wzDDstQmEQA7", ":-o");
        emo(/\s@@,/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAP///wAAAP/qAEVFRf/OAP/JAP+0AP6dAP/lAP/9E//+k///6///xwAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARXsEk5ap241cWUIhcWjEkinGMwBUAbnALrNnILvLUr77Gr264eMDCovVA24iCRgqFGhgrBSUUUDgPN9HksgCgEAsJpJWAng3BhvTZnMRWD3IB9ZzQWuyQCADs=", "@@,");
        emo(/\s\:s/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARYkEkZap2Y1ZXOGRcWcAgCnEMRTEEnCCfwpqt2mHEOagkOnz+CKnADxoKGyiHHBBCSAVzz9KwMpieFcBW4/mQvwk4zGCheMC2NVSa43WtRwEA3DDMsS20SAQA7", ":s");
        emo(/\s:-d/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhFwASALMMAEVFRf/qAP/////OAP/JAP6dAP/9E/+0AP/+k///x///6//lAP///wAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAXABIAAASDkMlJqwQY2F2xEBgnAt+nddlJkaXKYEqCIEM4seYdG0bgDwUVDnSR9XxI4AlnAyAMGCTgl2oVob5pQEsIglIa5xFJJhwypa+TzA6YPelvT8sGvOEtwGDb3nbBKS97dFkENSBxSwMDC2CGXkNEF4sElZVKJoArAAedB0FVaTabGaSBDBEAOw==", ":-d");
        emo(/\s:wow:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMKAEVFRf/qAP/MAP////+pAP/+qP/9EzExMf///p4AAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFDAAKACwAAAAADwAPAAAETFBJCWqdWFVUurgYwBlGYAoEMAFdab6oqhXuC6tsWb17nAc7Uy/FshkDvtoRSRQsYSmNUxgUfChWKgAZW1k/FWs0BCCYzaCMxiKbRAAAIfkEBQwACgAsAwAEAAkABAAABBBQAaDqlGNQkOc527dRFhUBACH5BAUMAAoALAIAAwALAAkAAAQeUCkA5KwSjFE1n4PEhQqniWfZbeuXYZclz3QtJ3MEACH5BAUMAAoALAEAAgANAAgAAAQgUEkApKJ2jlHBrprEDWJHWmfpZanCXedYWt5bgzSOSREAIfkEBQwACgAsAQACAA0ACAAABCVQyWKkCsJOAMLl2SZ1wJgVpZWOBKqtCkB8Y5AC4dfpnhb0F2AEACH5BAUMAAoALAEAAgANAAgAAAQgUEkApKJ2jlHBrprEDWJHWmfpZanCXedYWt5bgzSOSREAIfkEBQwACgAsAQACAA0ACAAABCVQyWKkCsJOAMLl2SZ1wJgVpZWOBKqtCkB8Y5AC4dfpnhb0F2AEACH5BAUMAAoALAEAAgANAAgAAAQgUEkApKJ2jlHBrprEDWJHWmfpZanCXedYWt5bgzSOSREAIfkEBQwACgAsAQACAA0ACAAABCVQyWKkCsJOAMLl2SZ1wJgVpZWOBKqtCkB8Y5AC4dfpnhb0F2AEACH5BAUMAAoALAIAAwALAAkAAAQfUCkTpApVGgBq4NUmdcAoiAppXiDbWRicWXRt32MdAQAh+QQFDAAKACwDAAQACQAEAAAEC9CESSkAFoebqw8RADs=", ":wow:");
        emo(/\s8\)/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//////lAP//6wAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARZsEkZap24VZbOGRcWcAgCnEMRTEFnnnC6ascLx2sr7DvA76rAgacQ+HZFQ+VwNJ54BGXAdoNFK4PqbUFQabJOmIAAogwGi99YxjoT3m+2KGCoG4IZlmU2iQAAOw==", "8)");
        emo(/\s:x/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP+0AP6dAP/+k//9E///////x///6//lAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARbsEkZap241aXOGRcWcAgCnIMRTEEnnLCQrtphvicOaooJ/wCCKmADCHDGF6FQOcSeQWbAB4QtK4PY8QhgCFeBrCBBJgsIO81gsG3PWGuCXP4WBQr4wjDDstAmEQA7", ":x");
        emo(/\s:P/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMOAP/qAEVFRQAAAP/OAP8AAP/JAP+0AP6dAP/9E//+k///x///6zMzM//lAAAAAAAAACH5BAEAAA4ALAAAAAAPAA8AAARd0EkZap3Y1aVSGhcWcAgCnMMRTEEnCCfwpquWmHEOagoOn7+CKnADxoKGSiLHBBSSAROjCWA8KwPZa7sVrgJZAWE8FhR2msGgESAHziqWutB+0zIVg94wzLAsNRMRADs=", ":P");
        emo(/\s:\|/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARYkEkZap2Y1ZXOGRcWcAgCnEMRTEEnnKcgpKt2vHAOaokJ4L8TQRU4+IA4gqFyyDkByorvKVwGBtSTYri6/mRgAWGnGQwUuS2NZSa43WtRwEA3EDMsS20SAQA7", ":|");
        emo(/\s;\)/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARXkEkZap2Y1ZXOGRcWcAgCnEMRTEEnnDCQrtrxxjCoJSZw+y+CKnDo/WAEQ+WAwyUrvWZQGRg0TwKFcFX1xYI6zWCgEJizhBlrTGi31aKAYW4YZlgW2iQCADs=", ";)");
        emo(/\s:lol:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/////OAP/JAP+0AP6dAP/9E//+k///x///6//lAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFFAANACwAAAAADwAPAAAEWrBJCWqduNWlUiIXBiyCgARBeQAToJhonK5UcgoxHoCacuspXGEFsMmOBUMlATymlABEaUotQQmpgXY7EAxZAKyA2y3wNAQCo2qmUdKFeJzgbgEMeAMxY7dkIgAh+QQFFAANACwCAAIACwAHAAAEE7BJJFuoOOvNq+if8GGiNAzZ2UQAIfkEBQoADQAsBQAHAAUAAgAABAVQSDlqjQAh+QQFCgANACwFAAcABQACAAAEBTBIKWqNACH5BAUKAA0ALAUABwAFAAIAAAQFUEg5ao0AIfkEBRQADQAsBQAHAAUAAgAABAUwSClqjQA7", ":lol:");
        emo(/\s:oops:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQfAPqzAP3KAOBsAPeOW//3zftoaP62dfecAP/Sh/ykaf+3t/6YmOdzSkVFRf/k5P/69f/MzP/qAPiAgP/86frXAP7jAPmmpv/8E/7Lg//+k+NfX9lINgAAAP/lmfrBewAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFFAAfACwAAAAADwAPAAAFZuAnik1ZjuhXTkSWBSfasNcV3cHRjE3L3UBObqfK/IBBmIpgixydOF0jY+M8rZEAoJSpUCrIiFdbugAAFGTlfC6dDwHwjQI42HcNQCBt5XjhRA0BcWqDOjyDiYmHMnlsUik8JkQjIQAh+QQFCgAfACwBAAEADQANAAAFUeAnfs9EEMY4ll2HvMYwmt9rf7FI1PadTi4ETwgbEFyiW82QIHgMmB7imUggBgyrzYMdVBmbQc8AZsgGA49QhEl4RQZoDxOXweP4ukpUrdpFIQAh+QQFMgAfACwBAAEADQANAAAFSOAnik65jKgDQUq7FGP5tfT3kjNdn2qbK7lXT1SbLSQOi0XXUh4VEs1CZ4lKrpqPhJotwK7LkeIlES2mzDPMfG6rUaLrdS0KAQAh+QQFCgAfACwBAAEADQANAAAFUOAnihNBGGM6dR3iGsNYfm79wSJB1za6ujvEDkZoiWw0Q4LgMWB4iGYigRgwqDWPdTBlfAY8g5cRGww8QhEmwRUZnDzMO+Z+2+cp0XRKF4UAACH5BAUKAB8ALAEAAQANAA0AAAVR4Cd+E5FlwTiW1xW9wTGa32t/sZjV9p0SrghPCDtkXKJbLQDIUAKVXuTJjBwEgB7legAABIJDLwA+yAAHilBUQQNEAWivEpfB4/i6SuT12kUhADs=", ":oops:");
        emo(/\s:cry:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQQAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///////x///6//lAACM2IG71l5eXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFHgAQACwAAAAADwAPAAAFXCAkikFZjihULspxDCcasAgC3EMRjEEr3EBBbqc6/IBBmEphQyIJusDBJjgCqgCCoXRwOrWlpvcGDgzGNwZ0Z75V31mlajB4IBmPIY9O6Pf1MgEGgwZRKTwmRCMhACH5BAUUABAALAQABQAHAAcAAAURICRA5EieZNKcTYK+MGyeQggAIfkEBQoAEAAsBAAIAAcAAQAABQZg4kCkk4QAIfkEBQoAEAAsBAAHAAcAAwAABQogII5AkoymiSYhACH5BAUKABAALAQACAAHAAMAAAULIABApEieZIJCSQgAIfkEBQoAEAAsBAAHAAcABAAABQ1g0gBkk5BoqgJC2wIhACH5BAUKABAALAQACAAHAAEAAAUGYOJApJOEACH5BAUKABAALAQABwAHAAMAAAUKICCOQJKMpokmIQAh+QQFCgAQACwEAAUABwAGAAAFDyAEQORInmgKmCKLJmkSAgA7", ":cry:");
        emo(/\s:evil:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQQAEVFRf/qAAAAAP/OAP/JAP6dAP/9E/+0AP8AAP/+k///x/4qAP5tA5aWlv/lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABAALAAAAAAPAA8AAAVpIABApGiSkLmYj5IkgyoyhaEYRqAPQ8GINUBORwT0AA1AwiAg6pqx5C0gaD6bhIJoKUBUqV0B4bClIhDEs5gsvBK/Y9HASXdkR8ZrFRsr8aw6DgJHKEYDBIiIhCgpAAePB1ojjIUmkyghADs=", ":evil:");
        emo(/\s:twisted:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQRAEVFRf/qAAAAAP/OAP6dAP/9E/+0AP8AAP/////+k//JAP//x/4qAJaWljMzM/5tA///6wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABEALAAAAAAPAA8AAAVrIABEpGiSkcmY0JIkgyo+RLEURaAPA/GINUBORwT0AA1AoiAg6pqx5C0gaD6bCoJoKThUqV2BwrClHg7Es5gsvBK/Y9Eg4HASHdmRscrvx0o8AgiDgwJHKEYxfEZaKCUABpEGWiOOiCaVKCEAOw==", ":twisted:");
        emo(/\s:roll:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/OAP/JAP////6dAP+0AP/+k///x//9E//lAP//6wAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFCgANACwAAAAADwAPAAAEXrBJCWqduFWWEBoXBnCKEpyDAUxAJwhn8KarhghFAeM6qCW8XFCnAtx0uGTyUEHIXjsogQkwPWOvwLQyiHlPC4JK0/2eCD7yYAGAAtBjymBAqNdpmcphfyhmWBY1ExEAIfkEBQoADQAsBAAFAAgAAwAABAqwiFnkvFbYoGcEACH5BAUKAA0ALAQABAAHAAQAAAQLsIlG5ayz1Kb5LhEAIfkEBTIADQAsBAAEAAgAAwAABApQtNkkLbThgiePACH5BAUUAA0ALAkACgACAAIAAAQEsAnRIgAh+QQFCgANACwEAAQABwAEAAAEDbCURmUBtIErMOhahkUAIfkEBQAADQAsAgACAAsABwAABB2wSSEbrTJUXVX4zQcqQikEpkBMTdFaWFnJGxdyEQAh+QQFAAANACwCAAIACwAGAAAEFrBJJVuoOFehG7dBCIrKJwQmMV6hGAEAIfkEBQAADQAsAgACAAsABgAABBawSSEbrThLpVuYQmiFlFBIhYmW5ChGADs=", ":roll:");
        emo(/\s:!:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQdAP/qAEVFRf/OAP/JAP/9E/+0AP6dAP/+k///x391AP/lAAAAAL+vAP//68W1Bi8vL9LBBfPfBHFvV3JwWL+wAEpHKbGiAgMDA21rUxQUFOnXBvvnAFNPJgAAAAAAAAAAACH5BAEAAB0ALAAAAAAPAA8AAAVpYCeKQVmOaFc2yHEIJxqwBAHcghGMQWsnCwZORzrYAEAhbtc7Ii+UG2CgCxillox0Wigdto7KdtANOAEOzrgs2G4gUgWV2b5JHpPbAEYSCBQAGhgRcjk7fQIDioqGKSUFkAVVKTwmhyMhADs=", ":!:");
        emo(/\s:\?\:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQaAEVFRf/qAP/OAP/JAP6dAP+0AP/9E//+k+/bAH91AAAAAN/NAP//x8++AA8OAL+vAP/lAC8rAJ+SAP//6x8cAF9XAN+wAO+8AL+XAG9mAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABoALAAAAAAPAA8AAAV1oCaKQFmOqFZOzHEIJwqwhhHcAgGMQGsskooEEcjtVAcDwkFJUBSL4q5nS0ADy0xgoAMksY1bQ5HYFkqHm7rhiBAHZ4BNHWgTzSUB/aF43CBcU3piCVFbMCQCAhABVg+ARjyKAxYYFwORMgAFnAVdKTwmRyMhADs=", ":?:");
        emo(/\s:idea:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/////OAP/JAP+0AP/9E/6dAP/+k///x//lAP//6wAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARdsEkJap24VaZSIhcGcMcRnAQCTEBnCjCqUsk73AK6tvaNBwUVoBYQ4H4FQyVxMg6cuWTF1Hw+T1IA4dSMBRbB3babA4IoBMKiCAOnVmhCoSCYvzMVg94gzLAscBMRADs=", ":idea:");
        emo(/\s:arrow:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP/9E/6dAP+0AP/+k///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARXkEkZap2Y1ZUQGhcWcEUBnIMRTEFnnnC6asgLCEK8tvaJnwRVoHbDGXOEQwXhOxqTlZfzBw0MYLCfIri7ZnMAAogyGCiwWxmrTGi31aLAYX4QZliW2SQCADs=", ":arrow:");
        emo(/\s:mrgreen:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPANUAAAAAAP///wDywwDuvwDsvgDqvADktwDitgDgtADcsQDarwDYrgDWrADSqQDOpgDKogDIoQDGnwDEngC+mQC8lwC4lAC0kQCyjwCujACqiQCohwCmhQCggQCcfQCafACWeQCOcgCKbwCGbACCaQB+ZQB8ZAB4YP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAACcALAAAAAAPAA8AAAZ6wJNQCCgWh8hTcQJpKAxHJEBzoTQVh4IAMAR0NkWJY1EcbIkeAKYCeAASBwCBCwB9OBkLJeJgJBAGUAAhRoWFCUUiAAEBi4yOAA1FI5CMjY8QRSWVj48TdCSLjpcAF1xKJqGjRRsap6iqRh4dr0QAJSMiISBRSUqFSUEAOw==", ":mrgreen:");
        var one = 0;
        $(document.body).on("click", function () {
            $('.emoKey').remove()
        });
        $('.emo').css('cursor', 'pointer').live("click", function (e) {
            $('.emoKey').remove();
            $(this).after('<input class="emoKey" type="text" size="6" value=" ' + this.alt + '" />');
            $('.emoKey').trigger("select");
            if (emoMessage && one === 0) {
                alert(emoMessage);
                one = 1
            }
            e.stopPropagation()
        })
    })
})(jQuery);
//]]>
</script>

Nah jangan lupa, ganti versi Jquery library sobat dengan versi ini, cari yang mirip dengan jquery di bawah ini di template sobat, biasanya letaknya di atas kode <head>

<script async='async' src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>

Klik Simpan Template.

Nah sekarang klik Setelan > Pos dan Komentar > Pesan Formulir Komentar lalu masukkan daftar emoticon ini ke dalamnya

 :) :D :( :-o @@, :s :wow: 8) :x :P :| ;) :lol: :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :mrgreen: :-d

Lalu Klik Simpan

Nah emoticon wordpress sudah terpasang di blog sobat, apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di halaman OOT, Semoga Bermanfaat.
8 Komentar untuk "Cara Memasang Emoticon Wordpress Di Template Sang SEO"

Malah Gak Bisa Di Klik :wow: Sama Sekali :|

Coba pasang lagi dengan benar gan, ini sudah saya coba, kalau gak percaya silahkan cek di blog ini, semoga berhasil :-d

http://contohblogbarunih.blogspot.com/2014/06/tes_30.html

Ok Terimakasih, Tapi Kalau Di Pasng Di Blogku Sendiri Gak Bisa Tapi Kalau Di Blog Yang Satunya Bisa http://404-halaman-tidak-ditemukan.blogspot.com/ :wow:

yang kode emoticons sebelumnya udah ente hapus ? mungkin ada JS yang tabrakan :roll:

Jadi Penasaran ,, template Sang SEO dimana donlodnya :-)

Akses Tak Terbatas Panduan Bisnis Online
http://goo.gl/FhRFmM

di blog kang mousir gan :)

template sang seo memang bagus bag :-d

yoi gan, saya juga make, yang versi premi :D lebih joss

Silahkan berkomentar sesuai dengan topik artikel di atas, komentar yang ngawur dan menyertakan link dan iklan akan segera di hapus.

Back To Top